Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long

Monday, July 06, 2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Đảng ủy Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long về tổ chức đại hội Đảng các chi bộ trực thuộc và Đại hội đảng bộ Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội Đảng các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long đã thành công tốt đẹp.

Đảng bộ Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long hiện có 5 chi bộ trực thuộc với 46 đảng viên,  thực hiện Điều lệ Đảng và Kế hoạch của Đảng ủy Công ty, từ ngày 09 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3 năm 2020, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Với tinh thần đổi mới, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các đảng viên trong Chi bộ. Tại Đại hội, các chi bộ đã tổng kết, đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 với mục tiêu tổng quát “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ, đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sức mạnh tập thể và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động”.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội, Đại diện Đảng ủy Công ty đánh giá cao những kết quả nhiệm kỳ 2017-2020 các chi bộ đã đạt được, đề nghị chi bộ triển khai các giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại đã nêu tại báo cáo chính trị, đồng thời đề nghị các chi bộ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022.

Với tinh thần dân chủ, chú trọng giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Đại hội đã tiến hành bầu cử 11 đồng chí vào cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ theo đúng quy trình nhân sự và quy chế bầu cử trong Đảng, trong đó số cán bộ nữ trúng cử nhiệm kỳ 2020-2022 tại các chi bộ là 3 đồng chí, chiếm 27,3%.

Phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022, các chi bộ đã thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 với 100% đảng viên tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Một số hình ảnh Đại hội tại các chi bộ

Đồng chí Lê Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

Bầu cử tại Đại hội Chi bộ Kinh doanh ngày 10 tháng 3 năm 2020

Đồng chí Lê Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy Công ty chúc mừng các đồng chí trúng cử Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2022

Đồng chí Nguyễn Văn Thoan, bí thư Chi bộ Tổ chức báo cáo kết quả thực hiện Nghị Quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022

Đồng chí Trịnh Đình Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Các đồng chí trong BCH Đảng bộ Công ty chúc mừng

Cấp ủy Chi bộ Tổ chức nhiệm kỳ 2020-2022

Biểu quyết Quy chế làm việc tại Đại hội Chi bộ Kỹ thuật ngày 11 tháng 03 năm 2020

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó bí thư Đảng ủy Công ty

phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Kỹ thuật

Đồng chí Lê Văn Thanh- Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Kế toán ngày 11 tháng 3 năm 2020

Đồng chí Bí thư, Phó bí thư Chi bộ Kế toán nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Cấp ủy Chi bộ Sản xuất nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội


Thanh Nhàn


 

 

 

 

 

 

Back to Top