PMI tháng 6 đạt 51.5 điểm, sản lượng sản xuất tăng trưởng trở lại

Friday, August 14, 2020

Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng PMI (Purchasing Managers’ Index ) của Việt Nam đạt 51.1 trong tháng 6, so với 42.7 trong tháng 5 và nằm trên ngưỡng trung tính 50 điểm lần đầu tiên trong năm tháng. Kết quả chỉ số thể hiện tình trạng tiếp tục phục hồi kể từ khi PMI đạt mức thấp kỷ lục vào tháng 4.

 

Số lượng đơn đặt hàng mới tăng lần đầu tiên trong năm tháng, với mức tăng mạnh và nhanh nhất trong gần một năm. Dịch Covid-19 được kiểm soát ở Việt Nam đã góp phần làm tăng số lượng đơn đặt hàng mới. Sản lượng cũng có dấu hiệu tăng trở lại trong tháng 6 do tác động của lĩnh vực hàng tiêu dùng.

Các công ty cho biết chi phí đầu vào trong tháng 6 đã tăng lần đầu tiên trong ba tháng. Ở những nơi tăng giá đầu vào, nguyên nhân do khan hiếm một số loại nguyên vật liệu.

Nguồn: fili.vn

Back to Top