Thay đổi nhận diện tấm ốp đầu cuộn bao gói sản phẩm mạ màu “Tôn Thăng Long”- “Tôn Việt – Ý” của Vnsteel Thăng Long

Monday, July 06, 2020

Kính gửi Quý Khách hàng !

Nhằm đồng bộ nâng cao hơn nữa về nhận diện thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm mạ màu “Tôn Thăng Long”- “Tôn Việt – Ý” và nâng cao chất lượng, đảm bảo bao gói sản phẩm tốt hơn đến Quý Khách hàng hiện nay. Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long xin thông báo tới Quý Khách hàng về việc áp nhận diện thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm mới trên bao gói sản phẩm tấm ốp nhựa đầu cuộn tôn. Nhận diện nhãn hiệu sản phẩm mới trên bao gói sản phẩm tấm ốp nhựa đầu cuộn tôn mạ màu của Vnsteel Thăng Long chính thức được sử dụng cho các sản phẩm mạ màu sản xuất từ tháng 6 năm 2020 với hai nhãn hiệu sản phẩm “Tôn Thăng Long”- “Tôn Việt – Ý”. nhận diện bao gói tấm ốp trước đây vẩn có giá trị sử dụng trong thời gian áp dụng tấm ốp nhận diện mới.

Vậy, Vnsteel Thăng Long xin thông báo đến Quý Khách hàng được biết, rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của Quý Khách hàng.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác./. 

Back to Top