Tổng Quan Xuất Nhập Khẩu Sắt Thép 5 Tháng Năm 2020

Monday, July 06, 2020

Về Xuất Khẩu:

            Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2020 cả nước xuất khẩu 3,01 triệu tấn sắt thép, thu về 1,67 tỷ USD, giá 554,2 USD/tấn, tăng 2,7% về lượng nhưng giảm 11,6% về kim ngạch và giảm 13,9% về giá so với cùng kỳ năm 2019.

            Riêng tháng 5/2020 xuất khẩu 428.361 tấn, thu về 245,51 triệu USD, giá trung bình 573,2 USD/tấn, giảm 26,5% về lượng, giảm 22,8% về kim ngạch nhưng tăng 5% về giá so với tháng 4/2020.

            Campuchia đứng đầu thị trường về tiêu thụ sắt thép của Việt Nam chiếm gần 20% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu sắt thép của cả nước, đạt 590.266 tấn, tương đương 318,74 triệu USD, giá 540 USD/tấn, giảm 20,4% về lượng, giảm 28,1% về kim ngạch và giảm 9,7% về giá so với cùng kỳ năm trước.

            Xuất khẩu sang Trung Quốc 5 tháng đầu năm nay tăng mạnh 763,8% về lượng và tăng 586,8% về kim ngạch, nhưng giảm 20,5% về giá, đạt 570.410 tấn, tương đương 233,69 triệu USD, giá 409,7 USD/tấn,.

            Xuất khẩu sang Malaysia đạt 275.609 tấn, tương đương 161,89 triệu USD, giá 587,4 USD/tấn, giảm 9,6% về lượng và giảm 13,2% về kim ngạch, giảm 4% về giá.
            Trong 5 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu sắt thép sang đa số các thị trường giảm cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các thị trường giảm mạnh như: Ai Cập giảm 96% cả về lượng và kim ngạch, đạt 51 tấn, tương đương 0,04 triệu USD; Saudi Arabia giảm 88,6% cả về lượng và giảm 86,8% kim ngạch, đạt 550 tấn, tương đương 0,4 triệu USD; Ấn Độ giảm 70,8% về lượng và giảm 64,2% kim ngạch, đạt 14.297 tấn, tương đương 13,23 triệu USD.

            Tuy nhiên, xuất khẩu sang một số thị trường tăng mạnh như: Singapore tăng gấp 23,8 lần về lượng và tăng gấp 17,7 lần về kim ngạch, đạt 1.645 tấn, tương đương 2,23 triệu USD; Xuất sang Kuwait cũng tăng gấp 21 lần về lượng và tăng gấp 14,1 lần về kim ngạch, đạt 422 tấn, tương đương 0,3 triệu USD; Brazil tăng 771,7% về lượng và tăng 611,5% về kim ngạch, đạt 16.580 tấn, tương đương 12,43 triệu USD.

Về Nhập Khẩu:

            Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, sắt thép nhập khẩu về Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2020 giảm 9,9% về lượng, giảm 18,1% về kim ngạch và giảm 9,1% về giá so với 5 tháng đầu năm 2019, đạt 5,51 triệu tấn, tương đương 3,36 tỷ USD, giá trung bình 610,2 USD/tấn.

            Riêng tháng 5/2020 đạt 1,04 triệu tấn, tương đương 631,46 triệu USD, giá 605,6 USD/tấn, giảm 8,9% về lượng, giảm 11,7% về kim ngạch và giảm 3,1% về giá so với tháng 4/2020.

            Sắt thép nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Trung Quốc, chiếm gần 36% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước, đạt 1,96 triệu tấn, tương đương trên 1,19 tỷ USD, giá nhập khẩu trung bình đạt 608,2 USD/tấn, giảm 24,3% về lượng, giảm 24,7% về kim ngạch, giảm 3,2% về giá so với cùng kỳ năm 2019.

            Nhật Bản đứng thứ 2 về cung cấp sắt thép cho Việt Nam tăng cả về lượng và kim ngạch, với mức tăng tương ứng 18,2% và 3%, đạt 1,01 triệu tấn, tương đương 595,31 triệu USD; tuy nhiên, giá giảm 12,9%, đạt trung bình 592,3 USD/tấn, chiếm 18% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.

            Nhập khẩu từ Hàn Quốc giảm 1,1% về lượng, giảm 10,1% về kim ngạch, giảm 9,1% về giá, đạt 695.566 tấn, tương đương 520,38 triệu USD, giá trung bình 748,1 USD/tấn, chiếm 12,6% trong tổng lượng và chiếm 15,5% trong tổng kim ngạch sắt thép nhập khẩu của cả nước.

            Nhìn chung, trong 5 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu sắt thép từ hầu hết các thị trường sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019; trong đó sụt giảm mạnh ở các thị trường sau: Thổ Nhĩ Kỳ giảm trên 96% cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019, đạt 1.472 tấn, tương đương 1,04 triệu USD; Brazil giảm 79,9% về lượng và giảm 85,5% về kim ngạch, đạt 17.192 tấn, tương đương 6,86 triệu USD; Anh giảm 83,7% về lượng và giảm 80,6% về kim ngạch, đạt 322 tấn, tương đương 0,31 triệu USD.

            Tuy nhiên, nhập khẩu vẫn tăng mạnh ở một vài thị trường như: Ba Lan tăng 879% về lượng và tăng 756,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, đạt 372 tấn, tương đương 0,47 triệu USD; Canada tăng 150% về lượng và tăng 102,9% về kim ngạch, đạt 1.182 tấn, tương đương 0,55 triệu USD.

Nguồn: vinanet.vn
Back to Top