Top 10 thị trường Việt Nam nhập khẩu sắt thép nhiều nhất 5 tháng đầu năm 2020

Monday, July 06, 2020

Theo số liệu Tổng Cục Hải quan 5 tháng năm 2020, Việt Nam nhập khẩu khoảng 5,51 triệu tấn sắt thép với trị giá 3,36 tỉ USD, tương ứng giá trung bình 610,2 USD/tấn. So với cùng kì 2019, lượng thép nhập khẩu 5 tháng đầu năm nay giảm 9,9% về lượng, giảm 18,1% về kim ngạch và giảm 9,1% về giá.

Tháng 5 năm 2020 Việt Nam nhập 1,04 triệu tấn, trị giá 631,46 triệu USD, tương đương 605,6 USD/tấn. Giảm 8,9% về lượng, giảm 11,7% về kim ngạch và giảm 3,1% về giá so với tháng 4 năm 2020.

Việt Nam nhập khẩu sắt thép nhiều nhất từ Trung Quốc, chiếm gần 36% tổng lượng và kim ngạch cả nước với hơn 1,96 triệu tấn trị giá trên 1,19 tỷ USD, giá nhập khẩu trung bình 608,2 USD/tấn. So với cùng kì năm ngoái giảm 24,3% về lượng, giảm 24,7% về kim ngạch, giảm 3,2% về giá.

Xếp thứ hai là Nhật Bản chiếm 18% trong tổng lượng và tổng kim ngạch. Cụ thể, Việt Nam nhập từ Nhật 1,01 triệu tấn sắt thép trị giá 595,31 triệu USD, tuy nhiên, giá giảm 12,9% còn trung bình 592,3 USD/tấn.

Đứng thứ ba là sắt thép nhập khẩu từ Hàn Quốc chiếm 12,6% trong tổng lượng và chiếm 15,5% trong tổng kim ngạch sắt thép nhập khẩu cả nước. Trong đó giảm 1,1% về lượng, giảm 10,1% về kim ngạch, giảm 9,1% về giá; đạt 695.566 tấn trị giá 520,38 triệu USD, giá trung bình 748,1 USD/tấn.Nguồn: kinhtetieudung.phapluatxahoi.vn

 

Back to Top