Giải thưởng, danh hiệu

11/11/2020

  
Ông Lê Văn Thanh, Tổng Giám đốc Công ty nhận giải vàng Chất lượng Quốc gia

Ông Lê Văn Thanh, Tổng Giám đốc Công ty nhận giải vàng Chất lượng Quốc gia

 

Ông Lê Văn Thanh, Tổng Giám đốc Công ty nhận giải thưởng Thương hiệu Quốc gia

Ông Lê Văn Thanh, Tổng Giám đốc Công ty nhận giải thưởng Thương hiệu Quốc gia

 

Ông Lê Văn Thanh, Tổng Giám đốc Công ty gặp mặt Chủ tịch nước trong Chương trình vinh danh các Doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia

Ông Lê Văn Thanh, Tổng Giám đốc Công ty gặp mặt Chủ tịch nước trong Chương trình vinh danh các Doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia

  

Ông Trịnh Đình Hùng, Phó TGĐ thay mặt lãnh đạo Công ty nhận chứng nhận Sản phẩm công nghiệp chủ lực TP. Hà Nội

Ông Trịnh Đình Hùng, Phó TGĐ thay mặt lãnh đạo Công ty nhận chứng nhận Sản phẩm công nghiệp chủ lực TP. Hà Nội

 

Ông Trịnh Đình Hùng, Phó TGĐ thay mặt lãnh đạo Công ty nhận chứng nhận Doanh nghiệp vì Người lao động

Ông Trịnh Đình Hùng, Phó TGĐ thay mặt lãnh đạo Công ty nhận chứng nhận Doanh nghiệp vì Người lao động

 

Ông Trịnh Đình Hùng, Phó TGĐ thay mặt lãnh đạo Công ty nhận giải thưởng BP500

Ông Trịnh Đình Hùng, Phó TGĐ thay mặt lãnh đạo Công ty nhận giải thưởng BP500

 

Công ty nhận chứng nhận Chương trình Hào khí Thăng Long – vì hòa bình

Công ty nhận chứng nhận Chương trình Hào khí Thăng Long – vì hòa bình

 

 

 

Copyright 2020 VNSTEEL Thăng Long. All right reserved and Designed by Sudo