Bộ Công Thương ban hành Quyết định rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá

22/12/2020

Bộ Công Thương ban hành Quyết định rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Trung Quốc (mã vụ việc AR01.AD04)

Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3198/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) chính thức đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc (vụ việc AD04).

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3372/QĐ-BCT về việc tiến hành rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (mã vụ việc AR01.AD04).

Theo đó, các công ty được rà soát mức thuế CBPG trong vụ việc AR01.AD04 bao gồm:

(1) Công ty Shandong Yehui Coated Steel Co., Ltd và công ty thương mại Shandong Boxing Yin Xiang International Trade Co., Ltd;

(2) Công ty Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd; và

(3) Công ty Zhejiang Huada New Material Co., Ltd.

Để đảm bảo lợi ích cho các tổ chức, cá nhân, Cục PVTM khuyến nghị các tổ chức, cá nhân như sau:

(1) đăng ký làm bên liên quan trong vụ việc rà soát để tiếp cận thông tin lưu hành công khai trong quá trình tiến hành rà soát, gửi các ý kiến bình luận, thông tin và bằng chứng liên quan đến nội dung rà soát.

(2) hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra rà soát.

                                                                   Nguồn:http://www.trav.gov.vn/

Quyết định kèm theo:

 

 

 

 

Copyright 2020 VNSTEEL Thăng Long. All right reserved and Designed by Sudo