Đảng uỷ VNSTEEL tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023

14/11/2023

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023 được tổ chức tại 02 khu vực, khu vực phía Bắc từ ngày 02 và 03/11/2023 tại Trụ sở VNSTEEL với gần 60 đại biểu của 12 tổ chức Đảng trực thuộc, khu vực phía Nam từ ngày 09 và 10/11/2023 tại Khách sạn Phương Nam, Thành phố Vũng Tàu với gần 130 đại biểu của 18 tổ chức Đảng trực thuộc là Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành, uỷ viên UBKT, cán bộ làm công tác đảng vụ của các Đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và chi bộ các Ban trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty. 

 13/11/2023 13:16

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Song Lai, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị VNSTEEL; đồng chí Nghiêm Xuân Đa, Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc VNSTEEL; đồng chí Phạm Thu Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VNSTEEL; cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy VNSTEEL, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng uỷ VNSTEEL và gần 200 đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn của 2 khu vực.

bác Lai phát biểu

Đồng chí Lê Song Lai, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị VNSTEEL phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn tại khu vực phía Nam

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đồng chí Lê Song Lai, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã nêu rõ: trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty, hầu hết các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Tổng công ty đã triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngày càng được thể hiện rõ nét hơn, đặc biệt trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức và ngày càng đi vào nền nếp hơn; có nhiều đồng chí cán bộ trên cương vị là người đứng đầu cấp ủy đã thể hiện rõ được vai trò, trách nhiệm của mình trong lãnh đạo chỉ đạo hoạt động tổ chức Đảng tại đơn vị; có nhiều đồng chí cán bộ làm công tác đảng vụ có kỹ năng nghiệp vụ tốt, có sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế tồn tại cần khắc phục đó là: một số TCCSĐ chưa nhận thức đầy đủ và triển khai thực hiện chưa đúng chức năng nhiệm vụ tổ chức Đảng trong doanh nghiêp, việc thực hiện các nghiệp vụ trong công tác Đảng viên như: hồ sơ kết nạp đảng viên, chuyển Đảng chính thức, chuyển sinh hoạt Đảng cho Đảng viên chưa đúng tiến độ và còn một số thiếu sót; việc thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý ở một số đơn vị chưa được triển khai thực hiện theo quy định mới của Trung ương, của Đảng ủy Tổng công ty, việc thực hiện quy trình kiện toàn cấp ủy, UBKT cơ sở có nơi còn lúng túng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng có nơi thực hiện còn chưa đúng theo Quy định, Hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; công tác kiểm tra, giám sát chưa được triển khai thực hiện thường xuyên; chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra giám sát còn hạn chế; công tác tuyên giáo, công tác dân vận có lúc, có nơi còn chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên. 

C Hiền phát biểu khai mạc -lớp p Bắc

Đồng chí Phạm Thu Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VNSTEEL phát biểu tổng kết Hội nghị tập huấn 

Một trong những nguyên nhân của những tồn tại trên là do nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng của đội ngũ cán bộ cấp ủy, UBKT, cán bộ làm công tác Đảng vụ còn hạn chế. Mặt khác, do áp lực về công tác chuyên môn nên các đồng chí cán bộ cấp ủy, UBKT, cán bộ làm công tác đảng vụ chưa thực sự dành thời gian thich đáng cho công tác xây dựng đảng.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III đã đề ra, đòi hỏi đội ngũ cấp uỷ viên và cán bộ tham mưu cấp uỷ các cấp phải có trình độ, năng lực và phẩm chất tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Chính vì vậy, việc thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho các đồng chí là cấp uỷ, ủy ban kiểm tra và các đồng chí trực tiếp làm công tác Đảng của các Đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty là cần thiết, nhằm giúp Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ làm công tác đảng vụ trong toàn Đảng bộ Tổng công ty nắm vững những nội dung cơ bản trong việc thi hành Điều lệ Đảng, trong việc triển khai thực hiện các Quy chế, Quy định, Hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối DNTW và của Đảng ủy Tổng công ty trên các lĩnh vực công tác xây dựng đảng. Từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức và trách nhiệm trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Đây là yếu tố cơ bản nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty và đơn vị.

toàn cảnh-HN phía Bắc

Đại biểu dự Hội nghị tập huấn tại khu vực phía Bắc

Nội dung tập huấn trọng tâm về: Công tác quy hoạch, kiện toàn cấp ủy, UBKT cơ sở; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp; Công tác Tuyên giáo, dân vận ở cơ sở; Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luât Đảng. Đây là những kiến thức rất quan trọng để nâng cao hơn nữa nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho các đồng chí là cấp uỷ viên, ủy viên Ủy ban kiểm tra, cán bộ làm công tác đảng vụ của các tổ chức Đảng trực thuộc, giúp cho các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

C Tiếp -HN phía Bắc

Tiến sỹ Nguyễn Thị Tiếp, Giảng viên cao cấp, Báo cáo viên Trung ương trực tiếp truyền đạt các nội dung tại Hội nghị tập huấn khu vực phía Bắc

Tại mỗi khu vực, trong khuôn khổ 1,5 ngày, hội nghị đã được nghe Tiến sỹ Nguyễn Thị Tiếp, Giảng viên cao cấp, Báo cáo viên Trung ương truyền đạt về các nội dung: công tác tổ chức xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, Công tác tuyên giáo, dân vận của Đảng ở cơ sở; đồng chí Tiêu Thị Minh Đức, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra, Phó Thủ trưởng cơ quan Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Tổng công ty truyền đạt các nội dung về Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, Hướng dẫn quy trình thực hiện công tác quy hoạch và công tác kiện toàn nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở và Công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị.

c Đức

Đồng chí Tiêu Thị Minh Đức, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra, Phó Thủ trưởng cơ quan Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ VNSTEEL truyền đạt các nội dung tại Hội nghị tập huấn khu vực phía Nam

Các chuyên đề có tính khái quát cao, cơ bản, cần thiết và đi thẳng vào những vấn đề rất cụ thể nhằm giúp các học viên hiểu sâu hơn về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp; nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ và vận dụng vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng tại đơn vị mình.

Với thời gian tập huấn không nhiều song với những kinh nghiệm từ thực tiễn và phương pháp truyền đạt ngắn gọn, xúc tích các đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt đến học viên những nội dung cơ bản nhất về nghiệp vụ công tác xây dựng đảng; các đại biểu từ các tổ chức Đảng trực thuộc đã sôi nổi trao đổi và đưa ra các câu hỏi, tình huống, những nội dung đơn vị đang vướng mắc cần giải quyết ở đơn vị mình. Trên cơ sở đó, các Báo cáo viên hướng dẫn và cùng làm rõ những vướng mắc, hướng giải quyết đối với từng tình huống cụ thể đảm bảo nguyên tắc trong Điều lệ Đảng, những quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW và Đảng ủy Tổng công ty để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Phạm Thu Hiền, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty đã ghi nhận sự tham gia học tập nghiêm túc của các đồng chí học viên, mặc dù hiện nay đang là thời điểm những tháng cuối năm công việc rất bận rộn, cần tập trung cao độ để lãnh đạo chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, song với sự quan tâm của các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc, các đồng chí học viên vẫn sắp xếp thời gian tham gia học tập đầy đủ, đúng thành phần.

Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty yêu cầu, sau hội nghị này, các đồng chí học viên tiếp tục nghiên cứu các quy định, nguyên tắc trong Điều lệ Đảng, những quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW và Đảng ủy Tổng công ty, từ đó cụ thể hóa vào quá trình tổ chức, chỉ đạo triển khai và thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị, góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam vững mạnh toàn diện ./.

Một số hình ảnh Hội nghị tập huấn:

C Đức 2

tham luận 1

toàn cảnh phía Nam

Toàn cảnh HN phía Nam (2)

 

 

Nguồn:vnsteel.vn

Copyright 2020 VNSTEEL Thăng Long. All right reserved and Designed by Sudo