Sắp diễn ra hội nghị về chuyển đổi số đầu tiên của VNSTEEL

24/08/2023

 Ngày 25/8/2023 tới đây sẽ diễn ra Hội nghị về chuyển đổi số đầu tiên của VNSTEEL với nội dung "Định hướng, kế hoạch, lộ trình chuyển đổi số Tổng công ty".
vnsteel chuyen doi so

Dự kiến, đến tham dự hội nghị có các khách mời đến từ các công ty công nghệ hàng đầu như Công ty CP Đầu tư TM và Phát triển CN FSI, Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Công ty CP Tư vấn Quản trị doanh nghiệp Tinh Vân.

Có thể nói, việc chuyển đổi số tại Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSTEEL) đã và đang được triển khai thuận lợi dưới sự chỉ đạo trực tiếp và quyết liệt của Đảng ủy, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về đường lối, chủ trương thể hiện ở Nghị quyết số 05-NQ/ĐUT ngày 05/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về “Thực hiện chuyển đổi số tại Tổng công ty và đơn vị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định 01/QĐ-VNS năm 2022 của Tổng giám đốc về việc thành lập Ban Chỉ đạo số.

Ngoài ra là sự quyết tâm của Ban lãnh đạo Tổng công ty từ Đảng ủy, HĐQT đến Ban điều hành, cụ thể là việc chuẩn bị những nguồn lực tốt nhất cho chuyển đổi số từ việc thành lập bộ phận chuyên trách đến chuẩn bị nguồn tài chính đầy đủ để thực hiện các dự án; từ việc chỉ đạo sát sao trong việc định hướng đến công tác tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên.

Với sự kiện lần đầu tiên tổ chức hội nghị chuyển đổi này, Ban lãnh đạo VNSTEEL kỳ vọng hoạt động chuyển đổi số mạnh mẽ sẽ giúp cho Tổng công ty nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh mới. Đồng thời, mong muốn tạo ra cơ hội để các đơn vị trong hệ thống cùng khách mời tham dự tìm hiểu và nắm rõ định hướng chuyển đổi số của Tổng công ty, quyền lợi và lợi ích của mình khi tham gia hệ sinh thái số của Tổng công ty.

Hội nghị sẽ gồm 3 nội dung chính:

- Giới thiệu thông tin về mục tiêu, định hướng, lộ trình chuyển đổi số của VNSTEEL giai đoạn đến 2025, tầm nhìn 2030.

- Giới thiệu năng lực công nghệ thông tin của VNSTEEL với hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và các ứng dụng phần mềm Tổng công ty triển khai giai đoạn đến 2025.

- Giới thiệu các dịch vụ VNSTEEL có thể cung cấp cho đơn vị thành viên trong hệ thống và cách thức phối hợp triển khai.

 

Nguồn: tapchicongthuong.vn

Copyright 2020 VNSTEEL Thăng Long. All right reserved and Designed by Sudo