Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long nhiệm kỳ 2022 -2025

15/11/2022

Thực hiện Kế hoạch số 198 - KH/ĐU ngày 24/8/2022, của Đảng ủy Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Lần lượt 6 Chi bộ trực thuộc đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 từ ngày 11/10-26/10/2022.

Tại Đại hội, các Chi bộ đã thông qua Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2022 - 2025. Các báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của từng Chi bộ trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đã đưa ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đề ra. Qua các báo cáo cho thấy, trong suốt nhiệm kỳ 2020 - 2022, mặc dù chịu nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, các Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực khắc phục khó khăn, sáng tạo, linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Vnsteel Thăng Long để duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động của Công ty.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, các Chi bộ đã tổ chức nhiều hình thức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và người lao động bộ phận. Xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng phù hợp với tình hình thực tế của các Chi bộ nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Qua việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết đã tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện tốt công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động bộ phận bằng nhiều hình thức như đối thoại trực tiếp, sinh hoạt đảng, không để xảy ra hiện tượng khiếu kiện nội bộ. Qua đó, chất lượng sinh hoạt tại các Chi bộ được nâng lên rõ rệt, các đồng chí đảng viên nắm được nội dung sinh hoạt, phê bình và tự phê bình, thẳng thắn, đúng sự thật, chân thành góp ý để cùng nhau tiến bộ. Bên cạnh những thành tích đạt được, các Chi bộ cũng thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ để rút ra những bài học trong công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ.

Đại diện Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long tham dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội các Chi bộ, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022. Các Báo cáo chính trị của Đại hội phù hợp với tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị của từng Chi bộ, đã phân tích rõ những kết quả đạt được và nêu lên những mặt tồn tại, hạn chế, xác định được nguyên nhân để rút ra các bài học kinh nghiệm, từ đó xây dựng và xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025. Thay mặt BCH Đảng bộ Công ty, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ đề nghị các Chi bộ tiếp tục phát huy các mặt tích cực đã đạt được, xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra của nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng thời, ngoài nhiệm vụ chuyên môn các Chi bộ cần tiếp tục quan tâm hơn nữa trong công tác tạo nguồn, xây dựng và phát triển Đảng, lựa chọn các đoàn viên, quần chúng ưu tú đủ điều kiện để xem xét, giới thiệu kết nạp vào Đảng.

Cũng tại Đại hội, với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung, dân chủ và đúng quy định, Đại hội các Chi bộ Tổ chức; Kỹ thuật; Kinh doanh; Kế toán; KCS; Sản xuất nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã bầu ra Chi uỷ; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo Chi bộ mình hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Đại hội. Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc các bộ phận tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Chi bộ, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đến thời điểm hiện tại, Đảng bộ Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long có 06 chi bộ trực thuộc với 48 đảng viên, chiếm trên 29% tổng số CBCNV Công ty.

Một số hình ảnh tại Đại hội các Chi bộ

Chi ủy Chi bộ Tổ chức nhiệm kỳ 2022-2025
 
Đồng chí Bí thư chi bộ Kế toán nhiệm kỳ 2022-2025
 
Đồng chí Bí thư, Phó bí thư chi bộ Kinh doanh nhiệm kỳ 2022-2025
 
Đồng chí Bí thư, Phó bí thư chi bộ Kỹ thuật nhiệm kỳ 2022-2025
 
Chi ủy chi bộ Sản xuất nhiệm kỳ 2022-2025
 
Đồng chí Bí thư chi bộ KCS nhiệm kỳ 2022-2025
 
Một số hình ảnh khác
Đ/c Vũ Duy Huynh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội chi bộ Kế toán 
 
Đ/c Lê Văn Cần - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội chi bộ Kinh doanh 
 
Đ/c Vũ Tất Thành - Uỷ viên BCH, Phó TGĐ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội chi bộ Tổ chức
 
Chi bộ Kinh doanh tiến hành bầu cử tại Đại hội

 

Khánh Tùng

Copyright 2020 VNSTEEL Thăng Long. All right reserved and Designed by Sudo