Đảng bộ Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

18/05/2020

Ngày 15 tháng 5 năm 2020, tại Trụ sở Công ty - Lô 14 khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Đảng bộ Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Hoàng Thị Ánh – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đồng chí thành viên Tổ công tác chỉ đạo Đại hội tại Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP; Đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty; các đồng chí là Bí thư các chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty tại khu vực phía Bắc; Đại biểu Đảng bộ Công ty có Đồng chí Lê Văn Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty; các đồng chí trong Ban chấp hành đảng bộ Công ty, Đại diện thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và 45 đồng chí đảng viên của Đảng bộ Công ty.

Với mục tiêu tổng quát đại hội đề ra “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quả trị doanh nghiệp; duy trì sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo đủ việc làm, thu nhập cho người lao động; xây dựng Công ty phát triển bền vững”. Đại hội đã đánh giá một cách chính xác, khách quan, toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020; phân tích rõ những nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan từ đó đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các các giải pháp chủ yếu 5 năm 2020-2025 sát đúng với tình hình; thảo luận, phát huy tinh thần trách nhiệm cao, sự tâm huyết với Đảng để tiếp tục có các ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020; lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, bản lĩnh, trí tuệ, có tinh thần quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

(Đ/c Lê Văn Thanh – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nghiêm Xuân Đa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Đại hội.

(Đ/c Nghiêm Xuân Đa – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội)

Đồng chí đã đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long, Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty đã vượt qua những khó khăn thách thức và đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các tổ chức đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, của cán bộ, đảng viên được nâng lên, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Bên cạnh những kết quả và thành tích đã đạt được, đồng chí đề nghị Đại hội cần thẳng thắn nhìn nhận và đánh giá đúng mức những hạn chế tồn tại trong nhiệm kỳ qua như các đồng chí đã nêu trong báo cáo chính trị trình đại hội cũng như báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020.

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí đề nghị Đại hội tập trung thảo luận về các nhóm giải pháp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra như: Tập trung nghiên cứu, phân tích những cơ hội, thách thức, những điểm mạnh, điểm yếu của Công ty;  tập trung nâng cao năng lực quản trị tài chính, đa dạng hóa nguồn vốn của Công ty, tăng cường công tác quản trị trong hoạt động SXKD, đầu tư của đơn vị; nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất của thiết bị, tìm và mở rộng thị trường mới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, là một yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của Công ty trong thời gian tới.v.v. Đồng chí đề nghị các đại biểu sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm, công tâm, có năng lực, có đủ tiêu chuẩn để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Bầu Bí thư Đảng ủy Công ty tại Đại hội và bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ Công ty đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III.

(Công tác bầu cử tại Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 05 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Thanh – Tổng Giám đốc Công ty được Đại hội tiếp tục bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty khóa III với số phiếu đạt tỷ lệ 100% .Tại Đại hội đã bầu 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

(Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội)

 (Các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy Khối, Thường trực Đảng ủy Tổng công ty tặng hoa chúc mừng các đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025)

 

Phát biểu bế mạc Đại hội, Đồng chí Lê Văn Thanh – Bí thư Đảng ủy Công ty khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Một số hình ảnh tại Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

(Đại hội thực hiện Nghi thức chào cờ)

(Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025)

(Đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đảng bộ Công ty lần thứ III,

 nhiệm kỳ 2020-2025)

(Đồng chí Lê Văn Thanh – Bí thư Đảng ủy khóa III, Tổng Giám đốc Công ty tặng hoa chia tay đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty khóa II, Phó Tổng Giám đốc Công ty)

 

Copyright 2020 VNSTEEL Thăng Long. All right reserved and Designed by Sudo