Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long

26/05/2021

Thực hiện Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long, ngày 14/5/2021 vừa qua, tại Trụ sở Công ty - Lô 14 khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021.

Trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Công ty đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tổ chức kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên an toàn, đúng quy định, chấp hành tốt các văn bản của UBND Thành phố Hà Nội và địa phương nơi trú đóng về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty có 05 đại biểu đại diện cho 2 pháp nhân và 1 thể nhân là cổ đông Công ty, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty. Thực hiện miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm 2020, Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và nền kinh tế đang có nhiều bất ổn nhưng tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế vẫn lần vượt mức 18% và 608% so với kế hoạch đề ra.

Các cổ đông của Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long đồng thuận cao với mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2021 – 2025 tăng trưởng so với giai đoạn 2016 – 2020 lần lượt là sản xuất: 7,8%,  doanh thu: 14,4% và lợi nhuận: 24%.

Phát biểu tại Đại hội, Ông Lê Văn Thanh – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đánh giá cao kết quả hoạt động của Công ty năm 2020. Đồng thời nhận định về những thách thức và khó khăn đối với Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long trong những năm tới, trước mắt trong năm 2021 là rất lớn, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trong nước và trên khắp thế giới. Để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2026, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty sẽ cụ thể hóa và triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đề ra. Phấn đấu tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cũng đã thực hiện công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, tiến hành bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các ông, bà :

- Hội đồng quản trị :

+ Ông Vũ Duy Huynh

+ Bà Phạm Thu Hiền

+ Ông Trịnh Đình Hùng

+ Ông Đoàn Phong

+ Ông Cao Minh Trung

Hội đồng quản trị đã họp phiên thứ nhất đã bầu ông Vũ Duy Huynh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Ban kiểm soát :

+ Bà Lê Thị Thu Hiền

+ Ông Nguyễn Việt Hoàng

+ Ông Nguyễn Anh Thắng

Ban Kiểm soát sau khi tiến hành họp phiên thứ nhất đã bầu bà Lê Thị Thu Hiền giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty .

Sau hơn gần 3 giờ làm việc khẩn trương, Đại hội đã hoàn thành các nội dung chương trình và biểu quyết thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

 

Anh Đức

Copyright 2020 VNSTEEL Thăng Long. All right reserved and Designed by Sudo