Đảng ủy Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương

10/02/2022

Thực hiện Công văn số 162-CV/ĐUT ngày 31/12/2021 của Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam -CTCP về việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương;

Ngày 07/01/2022  Đảng ủy Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long đã ban hành  Kế hoạch số 128-KH/ĐU về việc Tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa; Công văn số 130-CV/ĐU ngày 10/01/2022  của Đảng ủy Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long về việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương.

Do điều kiện tình hình dịch bệnh phức tạp, Đảng ủy công ty đã gửi tài liệu  cho các chi bộ trực thuộc và tổ chức triển khai lồng ghép học tập, quán triệt Nghị quyết, Kết luận của Trung ương  thông qua cuộc họp giao ban, các buổi sinh hoạt định kỳ của các chi bộ, để toàn thể cán bộ đảng viên công ty nắm bắt  nội dung triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, tài liệu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc tới các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động bằng hình thức phù hợp.

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, các chi bộ trực thuộc, tổ chức chính quyền, đoàn thể và các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đã triển khai xây dựng chương trình hành động của tập thể và cá nhân với tinh thần trách nhiệm cao, nội dung cụ thể phù hợp với lĩnh vực công tác chuyên môn của mình.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm quán triệt Nghị quyết, Kết luận của Trung ương vào thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp góp phần đẩy lùi đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch, “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa để góp phần củng cố niềm tin tới cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo sự đồng thuận trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Copyright 2020 VNSTEEL Thăng Long. All right reserved and Designed by Sudo