Vnsteel Thăng Long tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021

12/01/2021

Sáng ngày 05 tháng 01 năm 2021, tại Trụ sở Lô 14 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội Công ty cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng Long đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và Hội nghị đại biểu người lao động Công ty năm 2021.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Nguyễn Đình Phúc – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Tổng công ty, Tổng Giám đốc Tổng công ty; Bà Phạm Thu Hiền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty, Ông Vương Duy Khánh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Bí thư Đoàn Thanh niên, các ông, bà Đại diện lãnh đạo các ban nghiệp vụ, văn phòng Tổng công ty, Trợ lý Tổng Giám đốc, Thư ký Tổng công ty và các ông, bà là cán bộ Ban 4 - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

Tham dự Hội nghị có các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó TGĐ Công ty; Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty; Các ông, bà Lãnh đạo các phòng, ban, phân xưởng; toàn thể các đồng chí Đảng viên các chi bộ trực thuộc đảng bộ Công ty và sự có mặt của 56 đại biểu chính thức tham dự Hội nghị đại biểu người lao động Công ty.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, ông Lê Văn Thanh – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Công ty; Ông Trịnh Đình Hùng – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tình hình kết quả công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Công ty; Ông Lê Văn Cần – Phó Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo kết quả hoạt động phong trào người lao động, hoạt động Công đoàn năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Tại Hội nghị, sau khi bản Dự thảo Thỏa ước Lao động tập thể 2021-2024 được Hội nghị thông qua thì Đại diện người sử dụng lao động – Ông Lê Văn Thanh, Tổng Giám đốc Công ty và Đại diện tập thể lao động – Ông Trịnh Đình Hùng, Chủ tịch công đoàn Công ty đã ký kết Thỏa ước Lao động tập thể 2021-2024.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam, Ông Nguyễn Đình Phúc – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Tổng công ty, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ công tác, mặc dù thị trường năm 2020 hết sức khó khăn và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng Công ty vẫn duy trì đảm bảo việc làm ổn định, thu nhập tăng cao so với năm trước cho người lao động; Sản lượng sản xuất, sản lượng tiêu thụ tăng trưởng lần lượt là 18% và 20% so với thực hiện năm 2019 và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vượt nhiều lần so với kế hoạch năm và tăng cao so với năm trước.

Nhất trí với các giải pháp đã đề ra cho năm 2021, Tổng giám đốc Tổng Công ty yêu cầu Công ty cần duy trì tốt các mặt công tác nhất là công tác thị trường, thực hiện tốt hơn nữa công tác tiết kiệm chống lãng phí, chú trọng kiểm soát, cải thiện chất lượng sản phẩm để phấn đấu hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm Công ty trên thị trường.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Ông Lê Văn Thanh – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực thi đua lao động để hoàn thành thắng lợi mục tiêu kép vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động Công ty trong năm 2020. Đồng thời nhấn mạnh trong năm 2021 cần tăng cường làm tốt công tác dự báo nắm bắt tình hình thị trường, triển khai quyết liệt các giải pháp đã đề ra, không ngừng nghiên cứu đề xuất các giải pháp mới phù hợp và hiệu quả hơn; luôn chú trọng đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn cho người và thiết bị, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh, môi trường. Đối với người lao động cần tích cực thi đua lao động sản xuất, phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hiện đầy đủ, đúng quy trình trong công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ công tác trong năm 2021.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

(Ông Lê Văn Thanh – Bí thư Đảng ủy, TGĐ C.ty, báo cáo kết quả công tác năm 2020 phương hướng nhiệm vụ 2021 của Đảng bộ Công ty)
(Ông Trịnh Đình Hùng  –  Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty, báo cáo kết quả công tác năm 2020,  phương hướng nhiệm vụ 2021 của Công ty)
(Ông Lê Văn Cần – Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo kết quả hoạt động phong trào người lao động, hoạt động Công đoàn năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021)
(Đại diện người sử dụng lao động – Ông Lê Văn Thanh, Tổng Giám đốc C.ty và Đại diện tập thể lao động – Ông Trịnh Đình Hùng, Chủ tịch công đoàn C.ty ký kết Thỏa ước Lao động tập thể 2021-2024) 
(Ông Nguyễn Đình Phúc – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Tổng công ty, Tổng Giám đốc Tổng công ty, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị) 

Copyright 2020 VNSTEEL Thăng Long. All right reserved and Designed by Sudo